Toplumsal atalet ne demek ?

Lena

Global Mod
Global Mod
Toplumsal atalet, bir sosyal grupla ilgili genel olarak bir durumu ifade eder. Atalet, bir toplumun harekete gecme kabiliyetini veya harekete gecme arzusunu ifade edebilir. Atalet, herhangi bir toplumun icinde bulundugu durumlar veya kosullarn ifade edebilir. Atalet, bireyler arasndaki iliskileri etkileyebilir. Atalet, herhangi bir toplumda harekete gecmeyi onleyebilir veya kstlayabilir.

Anlam ve Ozellikleri

Toplumsal atalet, toplumsal faaliyetlerin veya eylemlerin ozelliklerini kapsamaktadr. Atalet, herhangi bir toplumda degisimin ya da ilerlemenin zor oldugu durumlar ifade eder. Atalet, bir toplumda degisimin onunde engel olusturabilir. Atalet, bir toplumun harekete gecmesini, degisimin gerceklesmesini ya da bir toplumun kalknmasn onleyebilir. Atalet, toplumsal iliskileri ve etkilesimleri etkileyebilir. Atalet, bir toplumda bask ve kstlamalarn olusmasna neden olabilir.

Nedenleri

Toplumsal atalet, cesitli nedenlerden dolay ortaya ckabilir. Birincisi, toplumsal catsmalar ve iktidar catsmalar. Toplumsal catsmalar, toplumlar arasnda catsmalarn ortaya ckmasna neden olur. Catsma, harekete gecme ve ilerlemenin onune gecebilir. Ikincisi, ekonomik nedenler. Ekonomik krizler toplumsal ataletin ortaya ckmasna neden olabilir. Bir toplumdaki ekonomik durum kotuye giderse, toplumun uyeleri harekete gecme arzusunda olmayacaktr. Ucuncusu, siyasi durumlar. Siyasi durumlar toplumsal ataletin ortaya ckmasna neden olabilir. Siyasi bask ve kstlamalar toplumun harekete gecme arzusunu ortadan kaldrabilir.

Sonuc

Toplumsal atalet, bir toplumda harekete gecmeyi onleyebilir veya kstlayabilir. Atalet, toplumsal faaliyetlerin veya eylemlerin ozelliklerini kapsamaktadr. Atalet, bir toplumun degisimin ya da ilerlemenin zor oldugu durumlar ifade eder. Toplumsal ataletin ortaya ckmasnn nedenleri arasnda toplumsal catsmalar, ekonomik nedenler ve siyasi durumlar saylabilir.