Bilimsel aşırma nedir ?

Lena

Global Mod
Global Mod
Bilimsel aAArma, yapay zeka ve tA14revlerinin A14retilmesi, geliAtirilmesi ve uygulanmasA iAin kullanAlan bir yaklaAAmdAr. Bu yaklaAAm, gA14nA14mA14z teknolojisinin kapsayAcA ve parAalayan Azelliklerini kullanAr. Bilimsel aAArma, AAzA14mleri bulmak iAin problemleri parametreler aracAlAAAyla tanAmlamaya ve AAzA14mlerin anahtar parametreleri arasAndaki iliAkileri keAfetmeye yAnelik bir araAtAr.

Bilimsel AAArma UygulamalarA

Bilimsel aAArma, sezgisel ve doAal dA14AA14nmeye dayanan klasik problem AAzme yAntemlerinden farklA olarak, problem tanAmlanmasAndan AAzA14mlerin A14retilmesine kadar olan tA14m aAamalarda kullanAlabilecek bir yaklaAAm olarak tanAmlanAr. Bilimsel aAArma uygulamalarA, bir problemi AAzmek iAin AAzA14mlerin aranmasAnA hAzlandArmak veya AAzA14mA14n etkinliAini arttArmak iAin kullanAlabilir. AoAu durumda, bilimsel aAArma, Aok sayAda AAzA14mleri deAerlendirmek ve bunlardan en iyisini seAmek iAin kullanAlAr. Bu, AAzA14mA14n etkinliAini arttArmak veya AAzA14mA14n zamanAnda elde edilmesini saAlamak iAin kullanAlan bir yAntemdir.

Bilimsel AAArma YaklaAAmlarA

Bilimsel aAArma yaklaAAmlarA, klasik problem AAzme yAntemlerinden farklA olarak, AAzA14mlerin aranmasAna ve deAerlendirilmesine odaklanAr. Bu yaklaAAmlar, problem AAzme sA14recinde AAzA14mlerin eA zamanlA olarak aranmasAnA ve deAerlendirilmesini saAlayarak, AAzA14mlerin aranma sA14recini hAzlandArAr. Bununla birlikte, bilimsel aAArma yaklaAAmlarA, AAzA14mlerin aranmasAnAn tamamlanmasAndan sonra da AAzA14mlerin deAerlendirilmesini saAlayarak, AAzA14mlerin etkinliAini arttArmayA hedefler.

SonuA

Bilimsel aAArma, AAzA14mleri bulmak iAin parametreler aracAlAAAyla tanAmlanan problemleri AAzmek iAin kullanAlan bir araAtAr. Bu, AAzA14mlerin aranmasAnA hAzlandArmak veya AAzA14mA14n etkinliAini arttArmak iAin kullanAlan bir yaklaAAm olarak tanAmlanAr.