OECD Yöneticisi Schleıcher: Türkiye’den öğrenilecek fazlaca şey var

Lena

New member
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Paris’te düzenlenecek OECD Eğitim Siyasetleri Komitesi (EDPC) Bakanlar Toplantısı hazırlık çalışmaları kapsamında OECD Eğitim ve Hünerler Yöneticisi Andreas Schleicher, OECD Siyaset Tavsiye ve Uygulama Kısmı Lideri Paulo Santiago ve gerçekleştirilecek toplantının moderatörü Hekia Parata ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye’nin fırsat eşitliğini güçlendirmek ve eğitimde kitleselleşme evresini tamamlamasıyla ilgili tecrübelerini iştirakçilerle paylaşan Bakan Özer; Türkiye’nin bu tecrübelerinin yalnızca Türkiye’de kalmaması gerektiğini düşündüğünü söyleyerek şöyleki konuştu:

ÜÇ ANA NOKTAYA EĞİLDİK
“Bu yaşanılan süreçlerin bir muvaffakiyet kıssası olarak öteki ülkelere de aktarılması, bu potansiyelde olan ülkelerle de paylaşılmasının epeyce değerli olduğunu düşünüyorum. Biz Bakanlık olarak son 1 yıl ortasında gelinen yeri epey daha üst düzeylere taşımak için üç ana noktaya eğildik. Bunların her biri iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan bir yapıya sahip. Birinci ve en değerli hususun eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirerek, mevcut 2 bin 782 anaokulu varken buna ek olarak bir yıl ortasında 3 bin yeni anaokulu açmayı maksat olarak koyduk ve bütçemizi buna nazaran ayarladık. Gelinen noktada 10 ay üzere kısa müddette 1.700 anaokulunu hizmete açmanın memnunluğunu taşıyoruz. 2022 yılının sonuna kadar 3 bin değil, yaklaşık 4 bin yeni anaokulunu hizmete açmış olacağız.

ÖĞRETMENLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETTİK
İkinci kritik bahis eğitim sisteminin ana ögesi olan öğretmenlerin şahsi ve mesleksel gelişimlerinin güçlendirilmesi için öğretmenlerin isteklerine uygun programlar oluşturarak okul temelli mesleksel gelişim eğitimlerinin düzenlenmesiydi. Bu bağlamdaki bütçeyi bundan evvelki yıla bakılırsa 35 kat artırdık. Eğitim konusunda vakit ve yer sınırlılıklarını ortadan kaldıran Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) isimli dijital platformun da sağladığı kapasite ile bir yıl ortasında fazlaca değerli aralık aldık. 2020 yılında Türkiye’de öğretmen başına düşen eğitim saati ortalama 44 iken, 2021 yılında bu 94 saate çıktı. 2022 yılında 9 aylık müddet ortasında 192 saate çıktı. Son 30- 40 yılın öğretmen başına düşen azamî ders saati düzeyine ulaşabildik. Nitelik olarak da nitekim epey çeşitlendirilmiş içerik ve zenginleştirilmiş eğitimlerle öğretmenlerimizi desteklemeye devam ettik.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ SÜREÇLERE DAHİL ETTİK
Bir öteki değerli mevzuysa mesleksel eğitim. Mesleksel eğitim bizde iki kanaldan veriliyor. Bir meslek lisesi, bir de meslek eğitim merkezi. Biz meslek liselerinde mevcut yapıyı uygunlaştırmak için kesim temsilcilerini eğitim süreçlerinin tamamına dâhil ettik. Bölüm temsilcilerini süreçlerinin içerisine kattığımız vakit mesleksel eğitimin kalitesini inanılmaz derecede arttığını ve akademik olarak başarılı öğrencilerin de mesleksel liselerine ağır bir talepte bulunduğunu gördük.

EĞİTİMLE İLGİLİ HOŞ MUVAFFAKİYET ÖYKÜLERİ ÇIKACAK
Bunların dışında okullar ortası imkân farklarını azaltmak için yapılan projelere de değinen Özer, muhtaçlığı fazla olan okullara daha fazlaca bütçe gönderildiğini ve eğitim öğretim yılı başlangıcında okullara aktarılan kaynağın yaklaşık 4 milyar lira olduğunu da vurgulayarak iki ay içerisinde tüm okullara kütüphane yapıldığını, Temel Eğitimde 10.000 Okul projesiyle dezavantajlı okullara olumlu takviyeler sağlandığını belirterek, “Son bir yıldaki performansa baktığınız vakit nitekim kısa müddette fazlaca değerli aralar alındığını ve bundan daha sonra da Türkiye’den eğitimle ilgili hayli hoş muvaffakiyet kıssalarını ortaya çıkaracağına inanıyorum. 7-8 Aralık’ta Paris’te düzenlenecek Eğitim Bakanları Tepesi’nde bunların ayrıntılandırılarak anlatılmasının da önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum.” dedi.

TÜRKİYE’Yİ KIYMETLİ BİR EMSAL OLARAK GÖRÜYORUZ
Bakan Özer’in konuşmasının akabinde değerlendirmelerde bulunan OECD Eğitim ve Marifetler Yöneticisi Andreas Schleicher Türkiye’yi her vakit değerli bir emsal olarak gördüklerini belirterek şunları söylemiş oldu.

“Eğitime erişimden tutun da hakkaniyet ve eğitimin niteliğine kadar hakikaten hayli muvaffakiyetler elde ettiniz. Biroldukça farklı alanda ve OECD ülkeleri içinde bu saydığınız 3 alanda birebir anda katma bedel getirebilen ve ilerleme kaydedebilen ülke sayısı yok denecek kadar azdır diye düşünüyorum. Sayın Bakan, örneğin ‘Maliye Bakanınızı bu dediğiniz başarılara imza atarken nasıl ikna ettiniz? Bu başarılara imza atarken karşılaştığınız zorluklar oldu mu ve bunların üstesinden nasıl geldiniz?’ üzere bahislere değinirseniz öbür Eğitim Bakanları için fazlaca büyük yarar sağlayacaksınızdır. Dört gözle bekliyoruz. Toplantıya sizin epey büyük bir katma kıymet getireceğinize inanıyoruz. Bilhassa sizin kıymet atfettiğiniz alanların altını çizebilirseniz. İş gücü piyasasıyla eğitim alanı içindeki ilişkiye atıfta bulundunuz. Eşitsizliklerin giderilmesinden bahsettiniz. Sizin örneklerinizden öğrenebilecek epeyce şey var.

DİJİTALLEŞMEYE GİDEN ADIMLARI EN SÜRATLİ ATAN ÜLKE OLDUNUZ
Küresel COVID-19 pandemisiyle birlikte dünya çapında eğitimde dijitalleşmeye giden adımları en süratli atan ülkelerden bir tanesi oldunuz. Teknolojiden o kadar süratli bir biçimde yaralanmayı mümkün kıldınız ki orada epey fazla insan eğitimine orta vermeden ya da en azından epeyce büyük kayıp yaşamadan devam edebildi. Bu kadar süratli bir aksiyonun alınabilmesi bizim için hakikaten memnun örneklerden bir tanesi.”